Βιντεομάθημα: Αρχεία-Φάκελοι (Β τάξη)

in Αρχική

Βιντεομάθημα: Αρχεία-Φάκελοι (Β τάξη) – βιντεομαθήματα, εκπαιδευτικά video, φύλλα εργασίας και online ασκήσεις σχετικά με την Πληροφορική Γυμνασίου.