Εργονομία

in Α Γυμνασίου

akef3Μετα το τέλος του μαθήματος Εργονομία (βιντεομαθήματα, φύλλα εργασίας και online ασκήσεις) οι μαθητές επιδιώκεται:
Να γνωρίζουν τους κυριότερους κανόνες υγιεινής κατά τη χρήση του υπολογιστή και να αντιλαμβάνονται τη σημασία τήρησής τους για την υγεία τους και την ασφάλειά τους.

 

 

Βιντεομάθημα On Line Ασκήσεις