Βιντεομάθημα: Προγραμματίζοντας στο Scratch (Γ τάξη)

in Αρχική

Βιντεομάθημα: Προγραμματίζοντας στο Scratch (Γ τάξη) – βιντεομαθήματα, εκπαιδευτικά video, φύλλα εργασίας και online ασκήσεις σχετικά με την Πληροφορική Γυμνασίου.