Ψηφιακός Κόσμος

in Β Γυμνασίου

Φύλλα εργασίαςΜετα το τέλος του μαθήματος (βιντεομαθήματα, φύλλα εργασίας και online ασκήσεις) οι μαθητές επιδιώκεται:
-Να αναγνωρίζουν τη σημασία της ψηφιακής αναπαράστασης της πληροφορίας και την αναγκαιότητα της.
-Να αναγνωρίζουν το bit ως στοιχειώδη ποσότητα πληροφορίας, το byte και τα πολλαπλάσιά του.
-Να αναγνωρίζουν τη σημασία της κωδικοποίησης.

 

Βιντεομάθημα On Line Ασκήσεις Φύλλο Εργασίας 1