Το υλικό του Υπολογιστή

in Α Γυμνασίου

akef2Μετα το τέλος του μαθήματος (βιντεομαθήματα, φύλλα εργασίας και online ασκήσεις) οι μαθητές επιδιώκεται:
Να κατονομάζουν τα μέρη ενός υπολογιστικού συστήματος και να περιγράφουν το ρόλο του καθενός.

 

 

 

Βιντεομάθημα On Line Ασκήσεις Φύλλο Εργασίας 1