Βιντεομάθημα: Βασικές Eννοιες της Πληροφορικής (Α τάξη)

in Αρχική

Βιντεομάθημα: Βασικές Eννοιες της Πληροφορικής (Α τάξη) – βιντεομαθήματα, εκπαιδευτικά video, φύλλα εργασίας και online ασκήσεις σχετικά με την Πληροφορική Γυμνασίου.